" Мар - Крафт " ООД

  • Комбиниран фураж
  • Еднодневни пилета
  • Ярки
  • Яйца
  • Органична тор

     Фирма „Мар-Крафт” ООД е основана през месец Юли 1997г. като основната дейност първоначално е производство на бройлери и тяхната реализация. През годините фирмата се разраства и увеличава своите обеми в направление: родителски стада; люпене на пилета, отглеждането на еднодневни пилета до ярки и стокови носачки, производство на яйца за консумация. През 2000г. фирмата купува птицефермата в с. Дриново за подрастващи птици с капацитет 150 000 на оборот и носачки с капацитет 50 000. „Мар-Крафт” ООД разполага с птицеферма в с. Здравковец на която основната дейност е отглеждането на кокошки носачки с капацитет 39 900 на оборот, на подрастващи птици с капацитет 18 000 на оборот и производство на яйца за консумация. Фирмата разполага и със собствен фуражен завод в гр. Павликени с капацитет 1500т. на месец. По настоящем фирмата отглежда 300 000 подрастващи птици годишно и 90 000 носачки за производство на яйца. Изградено е ново предприятие за производство на птича тор. Продукт, който се предлага във вид на гранула/ 85% сухо вещество/ по японска технология, която е нова за българския и източно европейския пазар. Производството на такъв вид птича тор е напълно органична с показатели богати на калий, фосфор, азот и натрий, намираща приложение в биологично чисто и екологично земеделие.